War Heritage Institute

  • banner%20web%20bbe%20nl

  • banner%20webnl

Redactiebeleid sociale media

Het War Heritage Institute (WHI) heet u welkom op haar verschillende sociale platformen. De bedoeling van onze aanwezigheid op sociale media is om informatie te delen en een bevoorrechte band met onze verschillende doelgroepen te onderhouden.

Onze redactielijn geeft de keuzes en beslissingen van ons redactiecomité weer, met respect voor de filosofie en de waarden die we uitdragen. Ze is rechtstreeks verbonden met onze permanente collecties, onze tijdelijke tentoonstellingen, onze pedagogische instrumenten en de conservatie en het onderzoek in het museum.

U bent hier op de juiste plaats om u uit te spreken over de inhoud van onze platformen. Wij rekenen echter op u om uw tussenkomsten op onze platformen respectvol te houden. Wij, van onze kant, engageren ons om het intellectueel eigendom, de auteursrechten en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, te respecteren.

Netiquette

Netiquette omvat de richtlijnen die het gedrag van de internetgebruikers regelen, vooral tijdens gesprekken op sociale netwerken, discussiefora, instant messenger en email.

We kunnen geen specifiek geval of dossier behandelen. Daarom vragen we u om geen persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens te publiceren.

Het gebruik van hoofdletters in een bericht wordt beschouwd als geroep. Een bijdrage is even waardevol en zoveel aangenamer om te lezen als hij in kleine letters en zonder uitroeptekens wordt geschreven.

Het toevoegen van hyperlinks naar andere sites is toegestaan, voor zover de inhoud de behandelde onderwerpen betreft. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites en stemmen dus niet altijd in met hun inhoud. Wij behouden ons het recht voor om desgevallend een link te verwijderen indien deze naar een platform verwijst dat onze waarden niet deelt.

Antwoordtermijn

Wij kunnen onze accounts niet altijd in real time controleren. Wij verbinden ons er wel toe om zo snel mogelijk te antwoorden op berichten die een antwoord van ons vereisen.

Verwijderen van berichten

Wij verbinden ons er toe om alle berichten op ons platform te lezen. We behouden ons evenwel het recht voor om onder meer volgende berichten te verwijderen:

  • Berichten die vertrouwelijke en persoonsgegevens bevatten;
  • Berichten die openlijk lasterlijke, beledigende, haatdragende, racistische, xenofobe, homofobe of seksistische uitlatingen bevatten;
  • Berichten met vulgaire, obscene of kwaadaardige taal;
  • Berichten die niet relevant zijn of leugenachtig;
  • Berichten die meermaals worden gepubliceerd;
  • Berichten die onbegrijpelijk zijn;
  • Berichten die producten of diensten aanprijzen, of reclame (onder welke vorm dan ook).

Eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens

Wij verbinden ons er toe om het recht op een privéleven te respecteren. De foto’s en video’s die op ons platform worden geplaatst zonder toestemming van personen die herkenbaar in beeld komen, worden verwijderd. Wij waken eveneens over de vermelding van het copyright van professionele fotografen.

Administrators

De accounts op sociale media worden beheerd door ons departement Communicatie.

Gebruikte platformen

Het WHI publiceert haar inhoud op verschillende dragers om ze zo breed mogelijk te verspreiden.

Facebook
Uw commentaren zijn welkom op de Facebookpagina van het WHI, mits ze dit redactiebeleid naleven. Onze beslissing om een pagina van een andere Facebookgebruiker te liken, betekent niet noodzakelijk dat we diens uitlatingen of activiteiten onderschrijven. Gebruikers worden verzocht het Vertrouwelijkheidsbeleid van Facebook te lezen.

Twitter
De Twitter-account van het WHI is een andere manier om met het publiek te communiceren over onze activiteiten. In functie van hun relevantie en de omstandigheden kunnen hashtags gebruikt worden. Omwille van de door Twitter opgelegde beperking tot 140 karakters verkorten we onze hyperlinks. Gebruikers worden verzocht om het Vertrouwelijkheidsbeleid van Twitter te lezen.

Instagram
Gebruikers worden verzocht om het Vertrouwelijkheidsbeleid van Instagram te lezen.

U vindt bijkomende informatie over de gebruikersaccounts in de parameters van Facebook, Twitter en Instagram.

Taalgebruik

Behalve in uitzonderlijke gevallen, worden onze berichten in het Frans, het Nederlands en in het Engels gepubliceerd. Persartikels in hun oorspronkelijke taal worden gepubliceerd.

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksregels op elk moment te wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke aankondiging.